MTK Auktoriserad

Glasbranschföreningen är huvudman för MTK-auktorisationen vilken startade redan år 1995. Auktorisationen leds av en Auktorisationsnämnd med att antal branschföreträdare.

 

MTK-auktorisationen ska ge beställaren trygghet för att få en rätt utförd glasentreprenad liksom att ge glasföretaget kompetens, säkerhet och garanti för att kunden ska få rätt glas på rätt plats rätt monterat!

MTKs anvisningar 

Det är Glascentrum, branschens teknik- och utbildningscentrum, som reviderar, uppdaterar och ger ut MTKs anvisningar. Anvisningarna baseras på Boverkets byggregler och är tillämpningsanvisningar till de avsnitt som är relevanta för glas. Glascentrum är ett fristående dotterbolag till Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening, som äger 50 procent vardera av verksamheten. Glascentrums centrala uppgift är enkelt uttryckt att verka för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt samt att vara rådgivande instans åt arkitekter, glas- och metallföretag, fönstertillverkare med flera. 

Självklart är Kortedala Glasmästeri AB auktoriserade.

För ytterligare information kontakta Glasbranschföreningen 08–453 90 70, eller besök MTK Auktoriserads hemsida.

© 2023 by Kortedala Glasmästeri AB. 

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle