Glasbranchföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett femtiotal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Glasbranschföreningen verkar i enlighet med föreningens stadgar för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Föreningen bevakar utvecklingen inom de områden som medlemsföretagen har nytta och intresse av samt ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer. Glasbranschföreningen är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Glasbranschföreningen har ett kansli placerat i Stockholm. Här får medlemsföretagen hjälp och stöd i företagsekonomiska-, arbetsgivar- och skattefrågor. Kanslipersonal arrangerar tillsammans med de olika arbetsgrupperna utbildningar i en mängd olika ämnen, samt driver projekt i syfte att utveckla branschen. Föreningens verksamhet finansieras av serviceavgifter från medlemmarna samt av intäkter från kommersiell verksamhet. 

 

Vill du veta mer om Glasbranchföreningen? Läs mer om vad det faktiskt innebär här

© 2023 by Kortedala Glasmästeri AB. 

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle