Bullerskärmar av glas

Bullerskärmar av glas är något som har blivit en av våra specialiteter genom år av erfarenhet. En bullervägg sänker inte bara ljudnivån, den blir även ett vackert inslag i den miljö som den placeras i. Du får full effekt, men utan att behöva kompromissa med varken ljus eller utsikt.

 

Buller är ett växande miljöproblem, framför allt längs högtrafikerade gator och vägar. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Glasmästaren har kompetens och bra produkter för att lösa bullerproblem, oavsett om de är mellan ute och inne eller mellan olika delar i byggnaden.

Med hjälp av ljudreducerande glas kan man även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor.

När man ökar glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken. När flera glas lamineras ihop med till exempel PVB-folie, får man lägre böjstyvhet och ljudreduktionen förbättras mycket effektivt. Det finns även speciella så kallade ljudfolier som mer effektivt absorberar ljudvågorna.

För att få förbättrad ljudreducering kan man kombinera flera glastyper med varandra. När glasens tjocklekar är givna är det avståndet mellan dem som avgör vid vilken frekvens grundresonansen uppstår. Förändringar som tjockare glas, olika tjocklek på glasen, laminering av glasen, större avstånd mellan glasen förbättrar hela glaskonstruktionens ljudreducerande egenskaper. Fönstrets ljudreducerande egenskaper beror även på utformningen av karm, båge, fogar och ventiler. Vid avstånd upp till 20 mm är förbättringen mycket marginell, men vid betydligt större avstånd får man en rejäl förbättring av ljudreduktionen. Detta kan man åstadkomma till exempel i fönster med kopplade bågar eller med tillsatsrutor. I väldigt speciella fall som till exempel i inspelningsstudios, är det vanligt att man vinklar glasen mot varandra vilket även det förbättrar ljudreduktionen.

Vår rutinerade hantverksstyrka sätter alltid service och slutresultat i främsta rummet, något som gjort oss till en populär aktör. Bullerskärmen levereras med eller utan smidesstolpar som erbjuds i valfri ytbehandling. Och genom samarbete kan vi dessutom erbjuda mönsterskyddade stolpar till ett lågt pris. När du beställer en bullerskärm från oss så får du en prisvärd lösning med hela 2 års garanti.

En bullervägg efter dina önskemål

Vi vill att du ska få en bullervägg som möter dina önskemål, både när det kommer till storlek och till estetik. Därför kan vi erbjuda flera olika alternativ när det kommer till design. Du kan få din bullerskärm i:

  • Härdat glas

  • Härdat och laminerat glas

  • Screentryckta mönster

  • Glas med kulör

  • Slag- och reptålig polykarbonatplast

LÅT OSS HJÄLPA DIG DIREKT

Minutgatan 2
415 08 Göteborg

KONTAKT

© 2023 by Kortedala Glasmästeri AB. 

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle